RECENZE

 

Technická recenze: Mixvibes 6 PRO

Díky programu Mixvibes 6 PRO má digitální djing další rozměr. Tento software totiž, narozdíl od programů typu Final Scratch, D-Vinyl nebo DigiScratch, umožňuje uživateli hrát až ze 4 gramofonů najdednou. O tom, a o mnohém dalším, se dočtete v podrobné recenzi od Stereomana.

 

Mixvibes 6 PRO – další krok vpřed

Po tradiční přestávce je tu další díl našeho seriálu o digitálním DJingu. Tentokrát mám pro vás systém, který přináší něco nového. Systémy, o kterých jsem doposud psal, umožňovaly práci pouze se dvěma gramofony. Systém Mixvibes 6 PRO,  který vám dnes podrobně představím, umožňuje práci až se čtyřmi gramofony a posouvá tak možnosti digitálního DJingu zase o něco dále! Mixvibes byl kdysi celkem jednoduchým mixovacím programem, který byl postupně vylepšován, až se z něj vyvinul zajímavý nástroj pro DJs.
Současná šestá generace tohoto programu je distribuována v těchto 3 verzích: 3DEX, DVS a již zmíněná verze PRO. Rozdíl  mezi těmito verzemi je v nabízených funkcích, podpoře ovládacích zařízení a samozřejmě v ceně.
Ještě než se vrhnu na Mixvibes 6 PRO, nebylo by na škodu verze trochu porovnat. Jak je již z názvu patrné, tak verze PRO bude pochopitelně ta nejlepší. Prvním dvěma verzím musí tedy něco chybět, co to je, se dozvíte na následujících řádcích.

Verze Mixvibes 3DEX Edition

Verze 3DEX je tou nejjednodušší verzí z šesté generace Mixvibes, která je vhodná pouze pro DJe, kteří k mixování používají nějaký MIDI kontrolér nebo DJ consoli od firmy Hercules a neplánují, že by někdy přešli na jiné kontroléry nebo gramofony. Kromě již zmíněných zařízení je ještě podporován u nás nepříliš známý kontrolér Mixman DM2. Určitě vás již bude zajímat, čím je tato verze omezena oproti verzi PRO. 3DEX umožňuje práci pouze se třemi přehrávači a dvěma stereo výstupy, dále mu chybí podpora DirectX pluginů, sequencer, visualizační pluginy, podpora kvalitnějších kontrolerů (DMC1/DAC2, D-Vinyl2020, XP10), možnost scratchovat s videem atd. Cena této verze je 89 Euro.

Verze Mixvibes DVS Edition
 
Verze DVS je téměř stejná jako verze 3DEX, ale s tím rozdílem, že tato verze umožňuje práci se 2 gramofony (případně CD přehrávači). Mixvibes desky ver. 2  jsou součástí balení. Cena této verze je 167 Euro. Kompletní porovnání jednotlivých verzí najdete na tomto linku


Verze Mixvibes PRO Edition

Konečně se můžeme vrhnout na tu nejlepší verzi. Spolu s programem se mi do rukou dostaly 2 kusy Mixvibes vinylů verze 2 (Mixvibes má 2 verze desek, k tomu se dostaneme později). Instalace programu je bezproblémová, ale je nutné mít připojení k internetu, aby jste mohli program aktivovat. Pokud totiž program do 30 dnů neaktivujete, tak přestane fungovat. Pokud počítač, na který Mixvibes instalujete, není náhodou k internetu připojen, tak vám program vygeneruje email, který si uložíte například na disketu a následně tento email pošlete z jiného počítače, který připojením k internetu již disponuje. Do tří dnů by jste měli obdržet odpověď s aktivačním kódem, pomocí kterého program aktivujete.
Program vypadá na první pohled velmi složitě, protože se skládá z velkého množství částí. Tohle má být článek a ne nějaký manuál, proto jsem do tohoto článku vybral to nejpodstatnější co Mixvibes PRO nabízí. Vše jsem se snažil nějak přehledně uspořádat. K jednotlivým částem textu jsem také přidal můj názor nebo komentář.
Pojďme se tedy podívat, co všechno Mixvibes 6 PRO za cenu 303 Euro (program+3ks desek v.2) nabízí:

Přehrávače
Mixvibes 6 PRO umožňuje použití až 16 přehrávačů, které umožňují práci s těmito hudebními formáty: wav, mp3, wma, ogg vorbis, audio CD. Pokud použijete více přehrávačů než má vaše zvuková karta výstupů, tak některé přehrávače budou používat stejný výstup.


Popis přehrávačů:

Přehrávače můžou mít různý vzhled. Záleží na skinu jaký si vyberete. Kromě vzhledu se jednotlivé skiny liší i funkcemi, případně také ovládáním některých funkcí. Pokud by jste si nějaký skin chtěli upravit k obrazu svému, tak to lze učinit přímo v programu přímou editací jeho kódu.

A  –  zobrazení aktuálního průběhu tracku
Zde si můžete vybrat mezi dvěma režimy zobrazování aktuálniho průběhu:
1) track se bude zobrazovat po obrazovkách, tzn. že průběh právě zobrazený na displeji se nepohybuje, pohybovat se bude pouze svislá čára, která nám ukazuje aktuální pozici. Tato čára přejíždí po displeji zleva doprava a vždy když dojede nakonec, tak displej zobrazí následující část tracku.
2) standardní režim, čára zobrazující aktuální pozici je umístěna ve středu displeje a průběh tracku se posouvá.

Kromě toho je možné si nastavit délku zobrazujícího se úseku skladby na 2, 4, 8 a 16 úderů. Dále si můžeme vybrat, zda displej bude zobrazovat:
1) levý i pravý kanál současně (pod sebou)
2) průběh pouze levého kanálu
3) průběh pouze pravého kanálu
4) průběh vytvořený z obou kanálů

B  –  zobrazení průběhu celého tracku
U této položky se nenachází nic podstatného co by stálo za zmínku.

C  –  základní tlačítka (play/pause…)
U této položky se nenachází nic podstatného, co by stálo za zmínku.

D  – pitch fader pro ovládání rychlosti (ovládá rychlost s master tempem výšku tónu)
Pitch fader má 3 přepínatelné funkce:
1) změna rychlosti
2) změna rychlosti s master tempem
3) změna výšky tónu
Nad (případně někde poblíž) Pitch faderem se vždy nachází tlačítko pomocí, kterým se tyto 3 funkce přepínají.
Funkce jsou na sobě nezávislé a každá z nich si po přepnutí na jinou ponechá svou nastavenou hodnotu.
Pro jistotu uvedu příklad: Nejprve track zrychlím o 3%, pak se přepnu na funkci ovládání rychlosti s Master tempem a zrychlím track o 2%.
Nyní je track zrychlen o 5%(3% klasicky + 2%s master tempem). Poslední funkcí rychlost nezměním, touto funkcí změním pouze zvuk tracku - výšku tónu.
Myslím si, že lepším řešením by bylo použití jediného Pitch faderu s možností zapnutí Master tempa. Na sobě nezávislé funkce pro změnu rychlosti a změnu rychlosti s funkcí master tempo, to mi připadá trošku nešikovné a zbytečné.

E  – zobrazení základních číselných informací
Tento displej zobrazuje uplynulý čas, čas do konce tracku, hodnotu BPM a hodnotu pitche. Kromě automatického měření lze BPM změřit i manuálně. Programem změřená hodnota BPM je celkem přesná. U několika Mp3ojek mi však program nezměřil žádnou hodnotu. Mixvibes také podporuje použití manuálního BPM counteru, ale myslím si, že takto změřená hodnota, bude vždy méně přesná než hodnota určená programem.

F  – ovládání smyček
Mixvibes 6 PRO používá 2 druhy smyček:
1) Ruční, které vytvoříte kliknutím na tlačítka IN (pro začátek smyčky) a OUT (pro označení konce smyčky). Délka smyčky se automatický upraví podle hodnoty BPM, tak aby došlo vytvoření dokonalé smyčky. Smyčku opustíte kliknutím na tlačítko Loop. Tyto smyčky a také Cue body lze ukládat a později se k nim vracet.
2) Automatické, které vytvoříte tak, že kliknete na tlačítko s požadovanou délku smyčky (0.5, 1, 2, 4, 16 úderů) a následně na doprava zatočenou šipku. Délku přehrávané smyčky lze měnit kliknutím na tlačítko s požadovanou délkou. Pokud kliknete na doleva zatočenou šipku, tak smyčka bude přehrávána pozpátku (funguje i u ručních smyček). Pro opuštění smyčky je nutné kliknout na tlačítko Play. Takovéto ovládání smyček mi připadá složitější, než u ostatních programů, ale dá se na to zvyknout.

G –  korekce a ovládání hlasitosti
Korekce a fader pro ovládání hlasitosti nemusí být vždy součástí přehrávače, záleží to na zvoleném skinu. Pro případ, že daný skin tyto součásti neobsahuje, existuje v programu okno, které těmito jimi disponuje. Obojí korekce a fadery hlasitosti jsou na sobě nezávislé, tzn. že pokud pohybuji např. potenciometry v tomto okně, tan na korekcích u přehrávače se tyto pohyby neprojeví. Což mi připadá celkem nepraktické.
Někde poblíž korekcí se nachází číslo udávající výstup vaší zvukové karty, který daný přehrávač používá. Výstupy je možné měnit a tak si dle potřeby můžete nastavit, jaký výstup bude přehrávač používat.

Fader hlasitosti, korekce, crossfader a displej pro usnadnění srovnávání tracků     

  

Jak bylo zmíněno výše, tak korekce a fadery hlasitosti se nachází ve svém vlastním okně. Toto okno však neobsahuje Crossfader! Crossfader je totiž umístěn ve svém vlastním okně, které kromě něj obsahuje ještě tlačítka pro srovnání tracků, případně další funkce, které aktuální skin nabízí.

 Užitečnou pomůckou pro srovnávání skladeb může být okno s displejem, který přes sebe zobrazuje údery skladeb. Ne vždy je nám to, co vidíme na displeji, k něčemu dobré, protože občas se nám na displeji ukáže pěkný zmatek namísto přehledného zobrazení úderů.

Ovládání pomocí gramofonů

V nabídce Mixvibes příslušenství se nachází 2 verze ovládacích vinylů, které se mezi sebou liší především kódem. Druhá verze používá novější a dokonalejší kód, který by měl umožňovat rychlejší a v horších podmínkách (prach, hučení gramofonu atd.) bezproblémovou práci. Já jsem měl k dispozici pouze druhou verzi desek, takže jaký je mezi deskami ve skutečnosti rozdíl, vám neřeknu.

Aby jste mohli přehrávače (skladby) ovládat gramofony, je nutné nejprve provést kalibraci desek.
S kalibrací desek si doporučuji opravdu vyhrát, protože na ní závisí, jak dobře se vám budou skladby těmito deskami ovládat.

Mixvibes 6 PRO nabízí 4 pracovní režimy pro práci s gramofonem:
1) Absolutní: Deskami řídím přehrávání (směr a rychlost tracku) i pozici tracku (tzn. že když zvednu přenosku a umístím ji např. blíže ke středu desky, tak pozice tracku se změní směrem k jeho konci). V tomto módu poloha jehly na desce přesně odpovídá pozici ve skladbě! To znemožňuje nastavit si pozici ve skladbě myší (viz. vysvětlení níže).
2) Relativní čas: Tento režim je podobný předchozímu, ale s tím rozdílem, že pozice tracku a jehly na desce může být rozdílná. To, narozdíl od předchozího režimu, umožňuje nastavit si pozici ve skladbě pomocí myši (na displeji pro zobrazení průběhu celého tracku kliknu tam, kam potřebuji a přehrávání tracku bude následně probíhat od tohoto místa).
3) Celý relativní: Zde deskami ovládám pouze rychlost a směr. Tzn. že změna pozice jehly na desce nezpůsobí změnu pozice ve skladbě.
4) Jog: Tento mód napodobuje ovládáni JOGem (kolečkem). Umožňuje také pouze změnu rychlosti a směru, ale již neumožňuje scratching! Při zvednutí gramofonové přenosky, zastavení nebo dohrátí desky, přehrávač pokračuje v přehrávání tracku. Jakmile program opět detekuje kód, tak je možné skladbu zase ovládat pomocí gramofonu.

Bypass: Spíše než o mód se jedná o funkci, která umožňuje přehrávání klasických desek (se skladbami). 

Jak jsem již naznačil v úvodu, tak Mixvibes 6 PRO je zatím jediným programem, který umožňuje práci až se čtyřmi gramofony. K tomu je však zapotřebí nějaká 8/8 zvuková karta.
Pro případ, že by někdo nevěděl co 8/8 znamená, tak to vysvětlím. 8/8 znamená, že daná zvuková karta disponuje osmi na sobě nezávislými mono vstupy a výstupy. Například SB Live je 2/4 zvuková karta. Obsahuje totiž pouze 2 na sobě nezávislé mono vstupy a 4 na sobě nezávislé mono výstupy. Pokud vás zajímá, kolik má zvuková karta stereo vstupů nebo výstupů, tak tato čísla musíme podělit 2, tohle myslím došlo každému.
Pokud vám tedy bude stačit práce pouze se 2 gramofony, tak je zapotřebí mít alespoň 4/4 zvukovou kartu. Kdyby jste však chtěli provozovat Mixvibes se 3 gramofony, tak již musíte mít 6/6 zvukovou kartu.
Pro připojení gramofonů je také nutné,aby k vaší zvukové kartě byli k dispozici ASIO ovladače, což je dnes u kvalitních zvukových karet samozřejmostí.

Podpora externích kontrolérů
Kromě gramofonů podporuje Mixvibes 6 PRO celkem pěknou řádku kontrolerů. Za zmínku by stály především Numark DMC-1 v2, Visiosonic DAC-2, Hercules DJ Console , EKS XP 10 a D-Vinyl 2020. Pokud se vám zdá název D-Vinyl 2020 trochu povědomý, tak to je tím, že o tomto kontroléru byl jeden z předchozích dílu tohoto seriálu. Tehdy jsem o tomto produktu psal jako o samostatném systému s vlastním softwarem. Nyní D-Vinyl 2020 podporují i programy od konkurenčních společností. Můj článek o D-Vinyl 2020 můžete najít na tomto linku


Sampler

Právě hrající automatickou smyčku lze umístit do některé z volných pozic v sampleru. Kromě automatických smyček lze do sampleru umístit také samply v některém z těchto formátů: MP3, WAV, OGG, WMA, AIF, AU.
U každého samplu lze nastavit zda se po kliknutí přehraje pouze jednou nebo zda bude hrát ve smyčce. Dále je zde k dispozici:
 - fader hlasitosti
- 3-pásmové korekce
- pitch fader se stejnými funkcemi jako u přehrávačů
- možnost použití efektů
- nastavení výstupu zvukové karty
- displej s potřebnými informacemi (viz. obrázek)
Je sice hezké, že zde máme Pitch fader, kterým můžeme měnit rychlost samplů, ale ještě by to chtělo mít k dispozici funkci Pitch-bend, kterou bych po vyrovnání tempa srovnal údery.

Zvukové efekty

Jak vidíte na obrázku, tak efektů je v Mixvibes celkem dost. Kromě toho můžete také použít winampovské efekty. Mixvibes umožňuje použití až 6-ti efektů najednou. Efekty jsou řazeny za sebou a jejich pořadí lze měnit. Na každý přehrávač můžete aplikovat různé efekty, mimo to různé efekty lze aplikovat i na jednotlivé vzorky v sampleru!
Aby efekty byly při mixování použitelné, tak si musíte hodně vyhrát s jejich podrobným nastavením a nastavení by jste měli následně uložit pro budoucí použití. DJ by se měl totiž při hraní zabývat především mícháním tracků než podrobným nastavováním efektů. Na druhou stranu, pokud se někdo vyžívá v tom, že může při hraní hýbat s hromadou efektových faderů (=různě efektovat zvuk), tak tomu se Mixvibes bude určitě moc líbit. Doporučuji především používat efekty, u kterých lze nastavit jejich činnost podle dob (1/4, 1/2, 1, 2…). Velmi dobrý efekt například vznikne, když u funkce Delay nastavíte první dva parametry na maximum a poslední parametr nastavíte na hodnotu ½. Další funkcí, kterou při mixování určitě velmi často upotřebíte, je funkce Fade Out, kterou vytvoříte velmi dobré a nenápadné přechody.

Visualizační pluginy

Kromě podpory winampovských efektu Mixvibes podporuje také použití winampovských visualizačních pluginů. Bohužel jsem zatím nenašel žádný vhodný visualizační plugin pro mixování, ale vývojáři od Mixvibes již na nich pracují. První z nich by mohli být k údajně dispozici přibližně za 3 měsíce.

Scratching s videem
Pokud do přehrávače vložíte nějaký soubor video klip, tak kromě jeho zvukového průběhu si můžete také nechat zobrazit jeho video stopu. Video bude zobrazeno ve svém vlastním okně, u kterého můžete nastavit jeho polohu a velikost. Mixvibes PRO umožňuje zobrazení až tří takových oken. Veškeré operace jako např. scratching, které s daným souborem budete provádět v přehrávači nebo na gramofonu, se projeví i na jeho video stopě. Jednoduše řečeno, Mixvibes PRO umožňuje scratchovat s videoklipy.
Tato funkce je sice hezká, ale připadá mi celkem k ničemu, protože nic víc už s videem dělat nejde.
Kdyby program alespoň umožňoval mixování videa s výstupem na televizní výstup videokarty nebo na výstup jiné videokarty, bylo by to hned o něčem jiném!

Další funkce
Mixvibes 6 PRO dále obsahuje Kompresor, Limitér, Filtr a 10-ti pasmový Ekvalizér. Jakákoliv změna na těchto zařízeních se ihned projeví na zvuku všech přehrávačů.
Mezi další funkce patří Databáze skladeb, ID3tag editor, možnost tvorby a editace klávesových zkratek atd. Kdybych měl popsat vše, čím tento program disponuje, tak by to bylo opravdu na dlouhé povídaní. Tyto věci můžeme případně dořešit ve fóru na mém webu www.stereoman.tk.

Jak to hraje?
Mixvibes jsem tradičně zkoušel ve spolupráci s externí zvukovou kartou Maya 44 USB. Stejně jako u systému DigiScratch je i zde práce s deskami závislá na jejich kalibraci. Velmi záleží na nastavení vlastností přijímaného signálu, např. je velmi důležité, aby jste signál z gramofonů nepřebudili. Co se týče scratchingu, tak ten je samozřejmě na standardní úrovni. Smyčky jsou přesné, ale občas dojde k vytvoření nepřesné smyčky. Celkem dost mě mrzí absence funkce pitch-bend u sampleru a možnost zaznamenat svůj set. Další možnou nevýhodou tohoto programu by mohla být jeho občasná složitost. Tím mám na mysli např. na sobě nezávislé fadery pro změnu rychlosti a změnu rychlosti s master tempem, dále pak ovládání smyček atd. Pokud jste zvyklí na programy typu "téměř vše neustále na obrazovce (po ruce)", tak si budete muset zvyknout, že u Mixvibes se k dosti věcem budete muset proklikat. Částečně to lze zjednodušit použitím velkého rozlišení a zobrazením všech zařízení.


Minimální hardwarové požadavky:
- Windows 2000 / XP
- Pentium III / Athlon 1GHZ
- 256 MB RAM
- více kanálová ASIO zvuková karta
- místo na HDD pro program

Závěr
Program Mixvibes 6 PRO toho má opravdu hodně a kdybych měl popsat úplně vše, tak by mi z článku vznikl manuál. Proto se v článku zabývám převážně věcmi, které považuji za důležité. Pro případ, že by jste v článku nenašli vámi požadované informace, tak k tomuto účelu bude na mém webu vytvořeno fórum. Pokud tedy máte k programu Mixvibe 6 PRO jakýkoliv dotaz, tak ho tam neváhejte napsat. Ve fóru bude tomuto programu vyhrazena vlastní sekce, stejně jako tomu bylo u předešlého článku.

Ještě nám zbývá probrat finanční stránku věci. Asi se shodneme, že verzi 3 DEX nemá cenu vůbec řešit, protože pro gramofonové DJe je tato verze k ničemu. Zůstaly nám tedy verze DVS za 167 Euro a PRO za 303 Euro. Verzi DVS lze tedy zařadit do střední cenové třídy, zatímco verze PRO již patří k těm dražším programům. Nevím kolik příznivců si v těžké konkurenci získá verze DVS, ale verze PRO jich málo mít určitě nebude.
Tato verze totiž přichází s něčím novým, co zatím konkurenci chybí. Možnost hraní ze 4 gramofonů totiž určitě uvítají DJské dvojice i zkušení DJs, kterým není hraní z více gramofonů cizí. Pokud tedy patříte mezi ně, tak by Mixvibes 6 PRO měl být pro vás jasnou volbou. Také si myslím, že tento program si najde spoustu příznivců i mezi DJs, kteří hrají pouze ze 2 gramofonů. Program lze objednat na internetových stránkách výrobce www.mixvibes.com.

      


www.stereoman.tk

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016