CLANEK

 

Projděte si 3D virtuální prohlídku Galerie NoD

V období karantény, krizového stavu a pandemických opatření, které vedly k uzavření kulturních institucí pro vás byla vytvořena interaktivní 3D virtuální prohlídka Galerie NoD. Výstavu Kryštofa Strejce Sám sobě kadeřníkem, která byla pouhé dva dny po svém otevření veřejnosti z důvodů opatření proti šíření koronaviru COVID-19 uzavřena, si tak můžete projít v klidu doma na svých počítačích, tabletech či na obrazovkách smartphonů. A vlastníte-li i brýle pro virtuální realitu, neváhjete je nasadit!

 

Projekt 3D VIRTUAL TOUR je součástí kampaně #noddigital v jejímž rámci chce Galerie NoD přispívat k udržení umělecké produkce a dostupnosti umělecké tvorby v dobách pandemické krize:

NoD Digital: 3D VIRTUAL TOUR GALERIE NOD
Výstava: Kryštof Strejc - Sám sobě kadeřníkem
Kurátor: Pavel Kubesa
Online Unlimited
#NoDdigital

Sam sobe kadernikem

V rámci 3D virtuální prohlídky můžete procházet sérií interaktivních bodů, v rámci kterých můžete otevírat řadu dodatečného multimediálního obsahu. Můžete tak shlédnout například video interview s Kryštofem Strejcem, detailní reprodukce vystavených děl a komentáře k vybraným dílům, prohlédnout si informační tištěnou brožuru či přečíst doprovodný text k výstavě od kurátora Pavla Kubesy. Více informací zde.

Sam sobe kadernikem

Kryštof Strejc, absolvent ateliéru Malby na pražské UMPRUM (2019), finalista Ceny kritiky za mladou malbu, představuje v Galerii NoD nejnovější polohu své malířské tvorby. Výstava Sám sobě kadeřníkem tematizuje nejen Strejcovo přemýšlení o malbě a potřeby "reorganizace obrazu" (od formálního či materiálního experimentu směrem k pokusu o precizování malířské figurace a artikulace námětu), současně je ale i alegorickým pohledem na stav současné umělecké scény ve vztahu k otázkám společenské odpovědnosti, svědomí a role umělce a umění ve spletité a nejisté skutečnosti.

3D Virtual tour zde.

Sam sobe kadernikem

Úryvek z textu k výstavě:

Výchozím bodem je výpravně pojatá figurativní malba, která rozpracovává námětový symbolický terén a jeho narativní potenciál. Strejc zůstává přísně v hranicích média a rámu. Rozměrné barevné malby, pastelová plátna a detailní kresby ctí standardně pojímané představy o daném médiu, v nichž Strejc hledá své vlastní hranice a schopnosti se s nimi umělecky a autorsky vypořádat. Tento sebereflexivní moment chápe Kryštof Strejc v celé jeho šíři. V primární rovině se obrací, dostředivě, ke své vlastní umělecké praxi: "Co jako malíř "zvládám"? Jaký je můj osobní malířský výraz a rukopis? Nakolik dokáži minimalizovat výrazové prostředky, aby malby neupadaly do banality a dekorativnosti? Přitom se ale dokáže také ptát: "Jakou moc jako malíř mám?" V posledku pak, jako kdyby snad i parafrázoval samotný závěr Wittgensteinova Traktátu – "O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet" – vlastním dotazováním: "O čem ještě mohu malovat?"

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016