ROZHOVOR

 

Jay Beck: "Milujete hudbu? Milujte svůj sluch!"

Určitě znáte ten pocit, kdy přijdete z párty nebo koncertu do tiché místnosti a najednou si uvědomíte, že s vašima ušima není něco v pořádku. Píská vám v nich, špatně slyšíte a cítíte se unavení. Každý to tak máme a bereme to jako samozřejmou daň, kterou si každý mejdan od nás vezme. Bohužel jen malá část lidí ví, že tato daň nekončí jen těmi pár hodinami zhoršeného sluchu, ale že s každou párty se nám zničí nezanedbatelná část sluchových receptorů, které se nám už nikdy v plné míře neobnoví! A proč to všechno? Zkusme si odpovědět, kdo z nás by vydržel bez vnímání světa pomocí sluchu? Kdo z nás by si dokázal představit svět bez hudby? Jestli s touto představou máte problém jako já, tento článek je směřovaný právě pro vás!

 

Tak asi dva měsíce zpátky uprostřed vystoupení na jedné akci mě přepadl docela sžíravý pocit... Došlo mi, že lidi, co tančí přede mnou s úsměvem na rtech, určitě neví - nebo si aspoň nepřipouští, že zároveň platí velmi drahou daň za tento zážitek. Že každou minutou ztrácí část svého sluchu, kterou už nikdy nedostanou zpět. Popravdě, takto "samozřejmá věc" mě najednou tak vykolejila, že jsem se po akci necítil zrovna ve své kůži, protože poslední, co chci, je to, aby moji posluchači a celkově lidi na párty přicházeli o svůj skvělý sluch. Lidé kolem mě, kterým jsem se po akci o tom hned zmínil, mě uklidňovali, že je to každého věc a ať si s tím nedělám hlavu, že je to normální. Jak ale můžeme brát věc, která nás ničí, za normální, když se proti ní můžeme velice snadno bránit?!

Jay Beck

Teď už asi víte, jaký důvod mě dovedl k tomu, aby vznikl článek, který právě čtete. A proč se snažím, aby v České republice lidi v tomto směru prozřeli a pochopili, že sluch si můžeme velice účinně chránit, aniž by to nějak zásadně poznamenalo náš hudební zážitek a nebo zevnějšek (žluté pěnové špunty za 2 Kč, trčící z uší, jsou už dalekou minulostí). Když jsem se byl na prázdniny rozehřát ve Velké Británii, byl jsem až překvapen, jak je trend nošení chráničů sluchu na párty zaběhnutý. Občas mi to připadalo až jako módní záležitost a musím říci, že jestli tohle berou lidi jako módu, pak módu v tomto směru plně podporuji. Jak je tedy možné, že u nás se toto téma v tak obrovském rozsahu zanedbává? Určitě by se o tom, kde je chyba, daly napsat stránky a stránky... Mně ale připadá, že by bylo úplně zbytečné psát sem nějaké teorie a tak jsem vyšel do terénu a s dětskou zvídavostí jsem vyzpovídal vás clubbery, partypeople, DJe, producenty, kapely i mamku, která je denodenně v hlučném vysokofrekvenčním prostředí.  (nebojte se, je to zubařka, pozn. aut.) A co jsem se dozvěděl?

Dostal jsem velmi silný feedback, ve kterém jsem zjistil, že někdo vidí jedinou užitnou hodnotu špuntů v tom, aby měl klid na učení, nebo aby mu do uší nenatekla voda. Clubbeři se naprosto jednomyslně shodli, že špunty používají na párty, když už jsou unavení a musí na někoho čekat, aby v poklidu vyrelaxovali někde v ústraní parketu. Fakt, že se nikdo nezmínil o tom, že špunty jsou dobré také k ochraně sluchu před hlukem na párty a koncertech, mě dostal do kolen. Nabral jsem tedy další vítr do plachet, hecnul se a jen tak jsem zkusil kontaktovat firmy, které se ochranou sluchu zabývají. Oslovil jsem je se zvědavostí, jestli jim ještě jde o dobro lidí. Výsledek mě velmi překvapil!

Auris Audio

Ozvala se mi firma Auris Audio, která se kromě jiného věnuje právě osvětě o riziku hluku a ochraně sluchu na hudebních akcích - vloni objeli se svým stánkem několik hudebních festivalů. Dostal jsem od Auris Audio návrh, že mi rádi poskytnou 15 párů moderních a velice kvalitních chráničů sluchu Alpine PartyPlug jako dárek pro vás do soutěží, z nichž první byla vyhlášena v mé rádiové show Beckstyle Session a další bude následovat po zveřejnění tohoto článku.

Po pár facebookových statusech začalo jít do tuhého. Lidi tohle téma opravdu zaujalo a vznášeli různé dotazy. Chtěl jsem mít jistotu, že nebudu psát nějaké bludy a poskytnu vám informace, které vám přinejmenším dopomohou k tomu, abyste věděli, jak "zdravě" poslouchat hudbu a jak se na párty chránit proti hluku tím správným způsobem. Spojil jsem se tedy se specializovaným lékařem MUDr. Jakubem Dršatou, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty v Hradci Králové, který odpověděl přímo na dotazy z terénu od vás - clubberů, DJů a muzikantů. Tímto chci panu doktorovi za jeho ochotu velice poděkovat a nyní tedy již slíbený rozhovor na téma:

"OCHRANA SLUCHU NA PÁRTY A KONCERTECH"

Sluch je nejdůležitější smyslový systém pro komunikaci. Orgánem sluchu je ucho, které se rozděluje na vnější, střední a vnitřní. Funkcí vnějšího a zejména středního ucha je zesílení zvuků a jejich nasměrování na vnitřní ucho. Místo, kde se proměňuje zvuk na nervové vzruchy, je Cortiho orgán v hlemýždi vnitřního ucha. V něm se nacházejí vláskové buňky, které přeměňují zvuk (akustický tlak) na nervové vzruchy. Ty se šíří dále sluchovým nervem do sluchových center. Vědomé slyšení a porozumění zvukům se odehrává ve sluchové kůře mozku. Hluk je jedním z velmi významných příčin nitroušní nedoslýchavosti. Poškozuje především vláskové buňky vnitřního ucha. Takto vzniklá nitroušní nedoslýchavost nepředstavuje pouze slabé slyšení, ale je spojena s dalšími problémy (např. šelest ušní, porucha porozumění, přecitlivělost na hluk).

Dejme tomu, že jsem návštěvník na halové nebo klubové párty, kde je hluk např. 110 dB... Jak by návštěvník měl postupovat, aby dodržel správnou strategii ochrany sluchu s tím, že by chtěl třeba na jednu hodinu být bez chráničů, protože si chce poslechnout nějakého interpreta nezkresleně. Je to možné? Je bezpečné si chrániče sluchu např. každou hodinu vyndat na 10 minut?

Z medicínského hlediska není stanoveno nějaké vodítko, jak přesně postupovat v hlučném prostředí. V obecné rovině platí, že vystavení hluku vyššímu 80 dB po dobu více než 1 hodinu se pokládá za nebezpečné (na této hladině se mimo jiné za běžných okolností aktivuje třmínkový reflex na ochranu vnitřního ucha). Hluk 110 dB je pro sluch jednoznačně škodlivý i v krátké expozici, ale individuální citlivost na poškození sluchu hlukem je velmi variabilní. Prevencí poškození sluchu je především vyhnutí se hluku, nebo použití odpovídajících chráničů. Z pracovně-právního hlediska je nutné používat chrániče, pokud hluk překračuje 80 dB. Při hluku nad 100 dB by měl pracovník v hlučném provozu používat protihlukovou přilbu (v takovém hluku totiž dochází k poškození sluchu i kostním vedením). Pro volnočasové aktivity samozřejmě žádné normy neexistují, z hlediska ochrany sluchu však je třeba uvažovat stejným způsobem jako při pracovním hluku.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Nevadí nějak dlouhodobé nošení chráničů sluchu v prostoru, kde je chránič umístěn? Mluvíme například o tomto typu. V praxi: muzikant, který bude hrát 5x v týdnu a každý večer a bude mít po celou dobu koncertu v uších tyto chrániče. Nepoškodí to jeho zvukovody?

Nošení chráničů vyplňujících zvukovod po několik hodin by nemělo zvukovod poškodit, pokud je chránič vyroben z biologicky neškodného materiálu. Uživatelé sluchadel nosí ušní tvarovky modelované na jejich zvukovod celý den a případné riziko z poškození zvukovodu (zánětem, poraněním) nesnižuje prospěch z těchto pomůcek.

Dejme tomu, že jsem na hudební akci. Je nebezpečný "šok" pro ucho, když si vyndám po delší době chrániče sluchu a uslyším hlasitou muziku? Nebo je útlum natolik šetrný, že vyndání chráničů na párty při hlasitosti cca 110 dB ucho nepoškodí?

Náhlý (explosivní) zvuk je pro ucho škodlivější než zvuk dlouhodobý. Sejmutí chráničů sluchu by mělo být proto z tohoto pohledu opatrné. Hlasitost 110 dB je každopádně extrémní a vystavení takovému hluku je nebezpečné i na minimální dobu.

Říká se, že při přílišném utlumení sluchu je možné ztrácet rovnováhu a orientaci v prostoru. Hrozí to i při použití "špuntů do uší"? Existují osoby, které jsou na toto citlivější a mohly by mít s chrániči sluchu problémy s rovnováhou a orientací při chůzi, na jevišti nebo pohybu okolo lidí?

Při ztlumení sluchu např. chrániči může dojít ke zhoršení sluchové prostorové orientace. To může kolidovat s ostatními smyslovými vstupy pro udržení rovnováhy. Utlumení sluchu ucpáním zvukovodu jinak na rovnovážné ústrojí nemá žádný vliv. Za běžných okolností není zdravotní důvod, aby osoby s chrániči sluchu měly rovnovážné potíže při chůzi (i na jevišti a při pohybu okolo lidí).

Auris Audio

Pro poslech hudby při chůzi po městě je lepší investovat do kvalitních In-Ear sluchátek, která odfiltrují okolní hluk? Berme v úvahu, že víme, že nejlepší by bylo nemít sluchátka vůbec, ale řešíme situaci, kdy je to pro někoho životní styl a tudíž nezbytnost. Myslíte, že jsou In-Ear sluchátka pro tento účel dobrá volba? A jak dlouho byste doporučil poslouchat denně nebo "v kuse" muziku při chůzi nebo jiných činnostech? A při jaké hlasitosti?

Sluchátka utěsňující zvukovod jsou z hlediska škodlivého vlivu na sluch lepší než sluchátka volně umístěná v ušním vchodu (netěsnící). U těchto netěsnících sluchátek totiž musí posluchač nastavit hlasitost tak, aby přehlušil okolní rušivé zvuky z okolí. U sluchátek utěsňujících zvukovod toto přehlušení není potřebné. Sluchátka jsou obecně záludná tím, že si do nich můžeme pustit hudbu hlasitěji, než bychom si dovolili pustit z reproduktorů (nejsme upozorněni okolím). Poškozující je tedy hluk, nikoliv vlastní sluchátka - ta za nic nemohou.

Na různých internetových fórech se diskutuje o tom, že In-Ear sluchátka škodí sluchu více než klasická (náhlavní) sluchátka tím, že In-Ear "špunty" jsou blíže ušnímu bubínku a tím, že z utěsněného zvukovodu nemůže "unikat akustická energie"? Jsou tyto obavy odůvodněné?

Zvukovodová (In-Ear) sluchátka neškodí, ale jejich ochranný efekt je menší, tzn. že před extrémním hlukem přesahujícím 100 dB nechrání, stejně tak nechrání před přenosem hluku kostním vedením. Kvalitní náhlavní chrániče chrání před kostním vedením více. (Vokřál J., Novák I.: Výsledky měření individuálně zhotovených protihlukových zátkových chráničů sluchu. Otorinolaryngol. 43, 1994, č. 4, s. 234 – 236., pozn. aut.)

Proč jsem po párty citlivý na zvuk?

Pokud je součástí párty poslech příliš hlasité hudby, vzniká nebezpečí poškození sluchu hlukem. Poškození typicky začíná jako sluchová únava, tj. přecitlivělost na zvuk, spolu s dočasným zhoršením sluchu. Pokud vystavení hluku trvá, je velké riziko trvalého, nevratného poškození.

Auris Audio

Co by měl člověk dělat v případě, že ho po poslechu hlasité hudby bolí hlava nebo ztratí na chvíli sluch? Vím, že už je to extrémní situace, ale potřebuji lidem nastínit, kam až to může dojít, když na ně bude dlouhodobě působit silný hluk a jak se chránit nebo jednat v případě, kdy už k akustickému šoku dojde.

Situace, kdy po poslechu hlasité hudby posluchač ztratí (dočasně či trvale) sluch, není až tak vzácná. Bohužel se s ní setkáváme v naší praxi i vícekrát ročně. Pokud člověka postihne taková příhoda, je potřeba okamžitě opustit hlučné místo, zůstat v klidném (nestresovém) a především zcela tichém prostředí, a v nejbližší ordinační hodiny navštívit ušního lékaře (otorinolaryngologa). Úkolem odborníka je zkontrolovat uši a sluch, a zjistí-li se nitroušní (percepční) nedoslýchavost, je třeba pokusit se ihned o záchranu sluchu léčebnými prostředky. Pokud se však nitroušní porucha sluchu neupraví do týdne, jsou další naděje již většinou jen spekulativní a nedoslýchavost zůstává trvalá a dále již neovlivnitelná. V takovém případě lze nabídnout pro zlepšení komunikace sluchadlo a jiné sluchové pomůcky.

Odpovědi na dotazy clubberů, DJů a muzikantů laskavě poskytl MUDr. Jakub Dršata, který je lékařem na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové (od r. 1996) a odborným asistentem Lékařské fakulty v Hradci Králové. Atestace absolvoval v ORL a specializaci ve foniatrii a audiologii (poruchy hlasu, řeči, sluchu a rovnováhy). Publikační činnost zahrnuje monografii Foniatrie-Hlas (vyd. Tobiáš, 2011, ISBN 978-80-7311-116-8), 24 publikací, přes 80 přednášek, řešitel grantových projektů, příspěvky do Wikipedie a na internetu, je popularizátorem ORL oboru v Českém rozhlasu Hradec Králové.

O 10 párů chráničů sluchu Alpine Party Plug od firmy Auris Audio můžete aktuálně soutěžit zde.

Ptal se Jay Beck v lednu 2012.

foto: archiv

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016