ROZHOVOR

 

Otakar Motejl: "Vzal by to na bodáky."

Veřejný ochránce práv a jeho kancelář neodmyslitelně patří ke každé vyspělé svobodné demokratické zemi. Okamžitě poté, co byla zveřejněna závěrečná zpráva k událostem na největším loňském teknivalu jsme se štábem vyrazili za dalším ze série exkluzivních rozhovorů. Díky maximální vstřícnosti všech zúčastněných se nám podařilo přivézt přes tři hodiny mluveného materiálu. A o čem tedy naše diskuse byla? O létech ve funkci, střetu člověka s okolím, muzice, maloměšťáctví, čůrání, Ledkově, Boněnově a policejním zásahu v Mlýnci. Czechtek versus Ombudsman Otakar Motejl. Hezké čtení!

 

Pane doktore, abychom začali nějak rozumně, byl bych rád, kdybyste mi svými slovy popsal funkci ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv. V čem spočívá jeho smysl a s čím se na Vás mohou občané ČR obrátit?

Veřejný ochránce práv je zřízen za účelem jakéhosi nezávislého kontrolního systému fungování orgánů státní správy, zejména potud, pokud si na jejich fungování občan jako jednotlivec stěžuje. Nemá žádnou rozhodovací ani nařizovací pravomoc. Má pouze možnost nedostatky v chování vytknout a upozornit na ně. Zároveň může orgány nutit, aby se chyb v budoucnu vyvarovaly, případně, je-li to ještě možné, aby vadný postup v té konkrétní věci napravily nějakou cestou mimořádných opravných prostředků.

Kolik zaměstnanců má Váš úřad?

Pracovníků je tu kolem devadesáti, včetně technického personálu. Právní rozbory situací tu řeší zhruba padesát právníků.

Jak probíhá vyřízení nějaké konkrétní stížnosti občana?

Já dostanu informaci, že taková stížnost došla – těch stížností chodí asi tak čtyřicet denně. Je klasifikována do jakého oboru státní správy patří. Je-li materiálně jednoduchá, hned se řeší přípravou odpovědi. Je-li o něco složitější, dostanu na stůl informaci s návrhem na zahájení šetření. S pracovníkem, který takový návrh předkládá, to později probereme a šetření zahájíme. Jeho výsledky jsou pak zahrnuty v mé zprávě, která je zaslána stěžovateli i příslušnému orgánu. Ti se k ní vyjádří a my vydáme zprávu závěrečnou.

Rádi bychom Vás ještě před rozhovorem samotným čtenářům přiblížili jako člověka. Máme tedy obligátní otázku: jak by jste popsal sám sebe?

Hm. Trošku jako už profesionálně deformovaného právníka.

Co to prosím přesně znamená?

To, že nedělám 55 let nic jiného, než že řeším individuální příběhy lidí. Ať už jako advokát či soudce. Vždycky jde o střet člověka s jeho okolím nebo systémem. A z toho mám částečnou deformaci, znám život z neradostné a spíše té smutné stránky.

Ovlivňuje Vás to?

Asi ano. Je to jakási tendence všecko považovat za relativní. Jsem dalek černobílého vidění -  žádné řešení není jednoznačné.

Je jasné, že máte poměrně hodně náročné práce. Prozradíte, jak vypadá Váš biorytmus?

Spím dobře, vstávám stále brzy. První hodinu strávím mezi koupelnou a stolem, na kterém střídmě snídám. Později si přečtu noviny, udělám si přehled a začnu pracovat. Náplň mé činnosti je poměrně pestrá, občas vyrazím na nějaké šetření…

Jezdíváte na takové cesty často?

Mám takovou nevýhodu, že pro výkon funkce v terénu jsem trošku handicapován tím, že mě docela dost lidí zná. Když se někde objevím něco zkontrolovat – a s těmi lidmi ani nepotřebuji mluvit – všichni se sbíhají a stěžují si…

Musím se usmát, teď mě napadá, rozdáváte autogramy?

Kdepak, autogramy ne. Tedy, chodí žádosti od sběratelů a když už, tak odpovím poštou. Ale na druhou stranu mám i pár vzácných chvil, kdy jsem se třeba na veřejných záchodcích musel podepsat na plastové desky, kde se vykazují pravidelné hygienické kontroly. Snad to ti chlapci ještě mají. Byli tak dojati mou návštěvou tohoto zařízení, že mi slevili ty dvě koruny…

Většina čtenářů našeho serveru pravidelně poslouchá různé druhy elektronické hudby. Můžu se zeptat, kde začíná a končí horizont vkusu u Vás?

Musím říct, že můj horizont končí začátkem dvacátého století. Možná reflektuji ještě Semafor, který jsem si aktivně prožil. Následující věci už jdou mimo mě. To mě jenom pronásledovalo jako plovárenská hudba (smích). Příšerný věci!

Zavadil jste někdy třeba o kapelu jako byli Plastic People?

Naživo ne, ale měl jsem jejich kazety. Kvalita magnetofonů nebyla valná a ty nahrávky byly bizardní. Často jsem musel uvažovat, jestli je to ta hudba nebo chyba toho přístroje.

Dobrá. Pane doktore přejděme pomalu k událostem na loňském Czechteku. Kdy jste na tento festival narazil úplně poprvé? Jaké o něm máte povědomí?

Měl jsem o něm jakýs takýs, převážně negativní, přehled z médií. Konkrétně jsem to začal vnímat v rámci Kopidlna, odkud přilétlo mnoho stížností. S vědomím toho, že se jedná o každoroční problém jsem tedy sledoval i ostatní. V Kopidlnu jsem se podívat nebyl, V Boněnově také ne a letos v Mlýnci ano, krátce po tom, co to tam skončilo, tedy ve středu. V rámci akce jsem měl už v jejím průběhu telefonické informace.

Myslíte si, že jste mohl v pátek situaci ovlivnit, kdyby jste byl na místě?

Naposledy bych ji mohl ovlivnit v pátek ve dvě hodiny. Ve dvě deset už ne. Myslím v noci, kdy to startovalo. Takhle. Já jsem skutečně smutný a zklamán a byl bych rád, aby se tohle už letos neopakovalo. To jsou situace do té míry zbytečné, že mám vážné pochybnosti o poctivém úmyslu těch, kteří jsou v mých očích organizátory. Nemůžu se zbavit pocitu, že je to částečně manipulace s návštěvníky a částečně i provokace, která uspokojuje jen slabou vrstvu účastníků a drží tu většinu jako jakési rukojmí. Když jsem se dostal do osobního styku s tachovským policejním ředitelem, strávil jsem s ním možná několik hodin povídáním a dospěl k názoru, že on sám proti tomu jako takovému nic nemá. Vezmeme-li chronologii Czechteku, tak určité poučení těch z  předcházejících tam je –  hlučnost. Na nic jiného jsem dlouho jiné stížnosti nedostával. Potom přišlo Kopidlno a novela zákona, že odpovědný za hluk není jenom ten, kdo ho produkuje, ale i člověk, který dává pozemek k dispozici. Další ročník se odstěhoval do Boněnova, kde byla patrná prázdnost krajiny a v tomto ohledu hluk lidem nevadil. Horší je, že v termínu hájení zvěře. A nezlobte se na mě, i to je potřeba brát v potaz.

Mezi ochránci přírody se poměrně silně diskutuje o tom, zdali to zvěři vadí, nebo ne…Navíc louka je po festivalu vždy pečlivě uklizená…

Těch věcí je víc, pane kolego. Když se například třicet či čtyřicet tisíc lidí šestkrát denně vyčůrá a nechci to přepočítávat na decilitry, umíte si to dost dobře představit.

Dobře, ale podobnou zátěž nese jakákoliv velká koncentrace lidí na hudebním festivalu..

To ale jistě přece stále není idea chování. Jedno vyčůrání žádnou škodu neudělá, ale několik desítek tisíc? Jsou nějaké rozumné důvody, proč se lidské výkaly nepoužívají k hnojení. Když začneme autonomně hnojit terén, je s tím určitě fujtajbl spojenej. Navíc je potřeba vzít v úvahu výfukové plyny z agregátů, automobilové oleje a podobně..

Například v Ledkově ale Hygienická stanice provedla šetření a konstatovala, že půda znečištěna vůbec nebyla…

O tom si skutečně můžeme povídat. Já jsem ten výsledek viděl. Otázka zní, jaký je výsledek. Jak to šetřili, je věc jiná.

Jak jste vnímal události loňského Czechteku?

Loni zde byla obsažena kategorie pronajatého pozemku. Když jsem se ale dozvěděl, že je to je pouze 14 hektarů, skutečně jsem se naštval. A to je důvod, proč mám ten pocit té provokace. Po všech těch zkušenostech je jasné, že na 14 hektarech se Czechtek udělat dost dobře nedá. Prostě se tam nevejde.

Pan Šroub tomu ale velice razantně oponoval…

Byl jsem se na tom pozemku podívat a bylo mi to jasné. Kam by chtěl postavit ty sound systémy? Na plochu u dálnice? Býval jsem taky mladý a chodil jsem do přírody. Měl-li bych volit kde rozbít tábor – udělám si naprosto logicky základnu u lesa. Nikdo ani neměl představu, kde ty pozemky reálně jsou. Pozemek nejen rozměrem, ale i projekcí do terénu Czechteku naprosto nevyhovoval. Když by tam bylo oněch anoncovaných 100-150 lidí na soukromou party, ještě by se to možná dalo.
Chci-li ušetřit slušnou a poctivou část návštěvníků, kteří tam jdou v dobré víře, že všechno je v pořádku, musím ho i přes iluzi jakési spontaneity, zorganizovat. Ale posadit to sem, 400 – 500 metrů od dvou vesnic?

Obyvatelům tam 24 hodin denně hučí dálnice a ta vydává mnohem větší hluk..

Víte, překvapil mě i můj přítel Standa Penc, který tvrdil, že nejbližší vesnice odtud jsou 4 kilometry, což jasně značí, že tam nebyl. Hlavní problém ale je, že si organizátoři pomyslně pronajali tenisový kurt na golf.

Padají argumenty, že na místo se snažil dostat geodet, který by pozemek vykolíkoval, ale policie mu to znemožnila…

Ne, geodet tam nebyl a teď vycházím z informací pana Šrouba a pana Čermáka, které mám ve spisech – geodeta začali shánět v pátek odpoledne na internetu. I když smlouva byla podepsána už tři dny před tím! Za normálních okolností si to dokážu představit, že tam před akcí s majitelem zajedou a ten jim ukáže, kde přesně to je. V terénu je pochopitelně kompaktní louka a to jen tak neodkrokujete. Letos by organizátoři měli pronajmout 40 – 50 hektarů a přesně to vykolíkovat s odborníkem. A to nijak nebrání v iluzi lidem, co čekají na esemesku, kam mají dojet. Navíc by nebylo od věci mít objednané záchody dva dny předem.

Letos záchodky objednané byly.

Pane kolego! Když si pozvete patnáct tisíc lidí, musíte být na patnáct tisíc lidí připravený. To je to, co mě na tom skutečně mrzí. Na druhou stranu, i když to není moje muzika, musím uznat, že pro exkluzivní atmosféru jsem ochotný vyrazit třeba na koncerty nebo divadla do přírody.  Člověk toleruje třeba i horší výkony právě pro ten specifický zážitek. A když tam jsem, musím mít jistotu, že nepřijde pan správce s holí a požene mě pryč. Prostě jdu do poctivé hry, která nějak respektuje daná pravidla.

Ve svém vyjádření jste si stěžoval na fatální nedostatek komunikace z obou stran, hlavně ze strany organizátorů. Komunikoval jste třeba s panem Šroubem?

Ne. Jediný, kdo se mi nabídl jako partner k jednání, byl pan Čermák, coby správce iniciativy Policejní stát. Zdálo se, že se u něj shromažďují informace a sliboval jsem si od něj, že dostanu odpovědi na své konkrétní otázky. Z této strany to byl vlastně jediný můj zdroj. Přišlo mi, že u jádra organizátorů je prestižní se od věci jakoby distancovat, protože jsem si neuměl vysvětlit, že to se mnou nikdo nekomunikoval.

Například předloni se o to pokusil Roman Vainer jen jako řadový návštěvník, dokonce založil sbírku na odstranění škod a dnes čelí obvinění za organizaci. Určitě tedy není nepochopitelné, že se konkrétní jednotlivci bojí vystoupit, když tady ještě reálně jede takovýto soudní proces…

Proto jsem čekal, že se přihlásí někdo, kdo je ochoten tu odpověď nést. Někdo takový přece musí existovat, když se to nepovedlo… A ani Vainerovi nehrozí trest smrti, přece. Jednoduše někdo to inspiruje a organizuje. Je to svéprávný občan nebo skupina občanů. Na tom já vnitřně vidím manipulaci s lidmi. To je přesně jako když půjdu po ulici, zazvoním na zvonek a uteču. Ještě k těm záchodkům. Mám dokumenty od firmy Toi Toi. Měla je objednaná Policie. Od těch mám konkrétní jména a čísla. Na straně technařů mám jen jakési anonymní osvědčení…

Ve zprávě jste zformuloval několik zásadních pochybení. Probíhal tedy policejní zásah na Czechteku správně nebo ne?

Viděl jsem deset hodin toho videa a pro podstatu věci nebyl důsledný. Kordon propouštěl lidi na obou stranách, protože byli zabydlení. Co chcete v takové věci dělat? To se na demonstracích obvykle nestává.

Měla podle Vás Policie ČR právo zablokovat dálnici a nechat tak v tropických vedrech lidi uvězněné v autech v kilometrových kolonách?

Formálně vzato je jediná slabina zablokování vjezdu na pozemek, které paradoxně vzniklo tím zaseknutým kamionem. Tedy první nástupní dobu mezi tou druhou hodinou a svítáním, kdy tam návštěvníci nemohli najet, ač tam nestála policie. To samo o sobě mělo dvojí efekt. To, že se dálnice začala blokovat a místa znalí se tam pokoušeli dostat okolo. A tam začal malér, protože lidé, kteří se na místo dostali z druhé strany, se začali programově usazovat nahoře u lesa. Pravdou zřejmě také je, že jakési pokusy policistů intervenovat, skončily tím, že v jednom případě bylo policejní auto vykradené a vytlačené do pangejtu.

Je k tomu nějaký úřední záznam?

Ano. A nemám důvod tomu nevěřit. Vážený příteli, podívejte se, ty informace jsou několikavrstevné. Nechci se vytahovat, ale jsem jeden z mála lidí, kteří na policejním ředitelství v Tachově strávili dost hodin, kde jsme to probírali. Tam prostě určité prvky agresivity byly od počátku. Právě v té první vlně, kdy tam nastupovali lidé, kteří se tam chtěli za každou cenu dostat, ať už v rámci těch soundsystémů nebo – a to je další věc, co visí ve vzduchu - v rámci všech těch komerčních činností. Je hrozně prima mít pocit svobodného dne, ale…

Buďte konkrétní prosím.

Já jsem to nechtěl otevírat, ale dovedu si představit, jak je to s logistikou tohoto podniku. Za jaké ceny a co všechno se tam prodává. A hlavně, kolik zdaněných příjmů z této činnosti vzniká…

No, naše zkušenost je taková, že ceny jsou tam obvykle mnohem menší, než na obvyklých komerčních festivalech. Každopádně, pane doktore, je důležité pochopit, že komerční činnosti nejsou nikým centrálně organizované, ale každý soundsystém má svůj vlastní bar, z jehož prodeje zpětně dotuje svojí činnost…

To je všechno jedno s druhým. Váš pocit, coby účastníků, končí v neděli večer, kdy jdete spát, protože musíte jít v pondělí do práce. Z pohledu tohoto podniku se vlastně chováte maloměšťáckým způsobem. Zdravíte lidi, nečůráte v parku…

Zpět k zásahu. Policie tvrdí, že za ten zásah odpovídal prvotně oblastní tachovský policejní ředitel. Připadá vám to pravděpodobné, aby tak rozsáhlý policejní zásah vedl někdo na tak nízké pozici?

Já to nepovažuji za pravděpodobné, ale ze svého zjištění za jisté. Vlastní vedení té akce – a připouštím překvapení – zůstalo na tachovském policejním řediteli. Tam prostě velel Kníže se svými zástupci. A osobně mám trošku pocit, že ho ostatní nechali ve štychu. Stejného člověka, kterému po všech možných linkách bylo vytýkáno, že dopustil Boněnov. Dokonce ho kvůli němu původně trestně stíhali a později se dovolávali alespoň kárného potrestání. On byl trošku v situaci, kdy se to v Mlýnci snažil nějak zvládnout.

Nemáte pocit, že tato policejní akce byla už velice dlouho předem a systematicky připravována? Už ve chvíli, kdy ještě nikdo netušil, kde Czechtek bude? Rozsah těch příprav byl přeci ohromný…

To si nemyslím. Ty věci se opakují každý rok. Tři roky za sebou tam došlo k jakési konfrontaci. Vždy se to ale odvíjelo na té úrovni zdánlivé legality. Je to prostě stereotyp non plus ultra.

Zásah byl podle nás veden zcela neprofesionálně. Hlídky policie navíc ještě v době rozkazu k zásahu vozy na místo konání v klidu pouštěla. My jsme se třeba na místo dostali přes obec Labuť a nikdo z příslušníků nebyl schopný nás jakkoliv informovat. Navíc všichni návštěvníci žili od počátku v iluzi, že louka je pronajatá. To ostatně tvrdila i média, narozdíl od policie, která svá vyjádření časem měnila a dokonce vydávala jasné dezinformace a lži. Přičteme-li brutalitu…

Vy jste tam přišli v přesvědčení, že je ta louka vaše. Nikdo vás neupozornil, že to platí pouze pro její část. Tuhle informaci měl minimálně Šroub. Paradoxně na pronajaté louce nikdo ze systémů nebyl a stála tam pouze policie. Jinak, chlapci, kolik tam padlo ran?

Tisíce….

Můžeme si to pustit…

Já vám přinesu gigabajty videí brutálního mlácení lidí!

Co já jsem měl k dispozici, tak to byl stále jen ten jeden incident několika policistů a to děvče s rozmlácenou hlavou. I u té dodnes nevím, jak se jí to stalo. Tam od začátku šlo o vytlačení davu. Takže kde je chyba? Jediný problém je, že nemáme jízdní policii. Kdyby tam nastoupilo patnáct set koní, bylo by to hned.

Dobře, ale nebylo by lepší lidi pokutovat a komunikovat s nimi, než je rovnou mlátit?

To by ale neovlivnilo fakt, že tam ti lidé válcují tu louku. Já jen doufám, že si z toho organizátoři vezmou poučení, že nesou odpovědnost i za návštěvníky. Podívejte se, kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky. Potom, co by z toho bylo, že by ho třeba odvolali a zavřeli, je už jedno.

A není tohle uplatňování kolektivní viny?

Není. To je otázka rizika pořadatele. To je jako na fotbale, kam přijde sto lidí s chutí a cílem se porvat. Když vyvolají konflikt, stadion prostě zavřou. Zbytek lidí je nakrknutej, ale nedá se nic dělat. Na Czechteku je také skupina – a jsou to většinou cizinci, kteří se opravdu na tu akci přijedou konfrontovat s establishmentem.

Tak ještě jednou. Byla podle Vás, pane doktore, pochybení technařů tak velká, aby muselo dojít k tak razantnímu zásahu?

Technaři okupovali pozemky, které pronajaté neměli. Když budu v Květné zahradě v Kroměříži chodit křížem krážem, je to prostě věc, která se nemá. Pochybení technařů bylo prostě na popředí. A tím to celé začíná. Jako reakce na to, je pochybení policie se zablokováním toho přístupu, což tedy chování ovlivnilo jen částečně. Potom na to znovu navazuje pochybení technařů, že ani to uzavření je neomezilo, aby se na pozemky dostávali. A pak už je to spíše v rovině akademické. Že nedávali výzvy a podobně. Oni se o to snažili a to auto bylo napadeno. Policie měla právo použít silový prostředek.

Rád bych ještě zmínil konkrétní případ těch čtyř chebských policistů, který jsme všichni viděli..

Já mám ze zákona zakázáno se zabývat trestným činem a vyšetřováním trestných činů. Mohl jsem pouze učinit obecný dotaz v Tachově a v Plzni. Zbytek není v mé  kompetenci, a proto jsem ve své zprávě tuto celou pasáž vynechal. Ale můj názor je, že to tělesné násilí neodpovídá schématu policejních zákroků. Co mě ale občansky a lidsky znepokojuje, je, že takovýchto zákroků tam údajně bylo mnohem víc. A nikdo z vás s tím nešel na trh. To je prostě podivné. To mě od samého počátku dráždilo – tak do pytle, co je to za občanskou společnost, když je tam někomu ublíženo a on se ani neozve? Když se budete anonymně chovat před, při i potom, tak občanskou společnost nikdy nevybudujete. Čeho se proboha živého bojíte?

Bohužel nás tlačí čas a proto se musíme posunout do závěru, pane doktore. Máte nějaký vzkaz našim čtenářům?

Každému přeji, ať se realizuje a ať si vyznává své víry. Na druhou stranu nechť si uvědomuje, že žije v jakési společnosti, která má také jiné pohledy na věci a že se v tomto přelidněném prostoru musíme poskládat. Situace kolem Czechteku je mi skoro líto, protože hodně lidí mělo pokažený víkend. Lituju jedině toho, že to spousta lidí vzala jako hec a o to víc bude vyhecovaná příště. A organizátorům příštího Czechteku vzkazuji, aby si uvědomili, že mají neuvěřitelnou odpovědnost a aby si vzali ponaučení z minula.

Foto: Dancer

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016